ANUNȚURI


21 ianuarie 2023

În anul școlar 2022-2023 etapele concursului vor fi organizate astfel:

Etapa județeană/Municipiul București - 5 februarie 2023

Etapa națională/regională - 25 martie 2023

Înscrierea elevilor se va realiza de către un profesor de la clasă (cu respectarea regulamentului privind numărul de elevi) pentru etapa județeană/Municipiul București până cel târziu la data de 01 februarie 2023 prin completarea tabelului de la secțiunea "DOCUMENTE UTILE" și transmiterea acestuia coordonatorului județean

PROGRAM ZI CONCURS

8,30 - 9,30 intrarea candidaţilor

10,00 - 12,00 PROBĂ CONCURS

Începând cu ora 12,15 evaluarea grilelor de răspuns

Până la ora 20,00 afişarea rezultatelor