ANUNŢURI

11 MAI 2022

Perioada de înscrieri la etapa Națională/Interjudețeană pentru anul școlar 2021-2022 S-A ÎNCHEIAT

08 APRILIE 2022

Concurs Interdisciplinar Fizică-Geografie "ȘTEFAN HEPITEȘ"

2022

În anul școlar 2021-2022 etapa națională a concursului se va desfășura în data de 21 mai 2022.

Calificarea la această etapa se va face prin selecție la nivelul unităților de învățământ. Se vor califica primele 5(cinci) punctaje pe fiecare filieră/an de studiu/școală. (primele 5 punctaje la clasa a IX-a filiera teoretică/tehnologică, primele 5 punctaje la clasa a X-a filiera teoretică/tehnologică, primele 5 punctaje la clasa a XI-a filiera teoretică/tehnologică, primele 5 punctaje la clasa a XII-a filiera teoretică/tehnologică).

Unitatea școlară va transmite lista celor calificați către organizatorul județean/al Municipiului București, în perioada 2-10 mai 2022.

Organizatorul județean va transmite centralizarea către comisia centrală până pe 11 mai 2022 ora 12,00.

Comisia centrala va aloca fiecărui elev participant un cod pe care îl va transmite organizatorilor județeni pentru a fi înmânat participanților în ziua probei de concurs (21 mai 2022). Listele cu punctajele obținute/premii se vor afișa doar prin acest cod.

Etapa din 21 mai 2022 se va organiza în fiecare județ/Municipiu București conform planificării din secțiunea "ORAGNIZATORI"

Imediat după încheierea probei, în data de 21 mai 2022 dar nu mai tărziu de ora 13,00 organizatorii județeni vor scana foile cu răspunsurile participanților și le vor transmite către comisia centrală în vederea evaluării.

Afișarea rezultatelor se va realiza până pe 28 mai 2022

Echipa de organizare

28 mai 2021

MAI AU DE RIDICAT URMATOARELE ȘCOLI/JUDEȚE

COLEGIUL ECONOMIC HERMES BUCUREȘTI (ediții anterioare)
Calendarul activităților proiectului pentru anul școlar 2020-2021 va fi anunțat în următoarea perioadă
PENTRU MOMENT TOATE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI SUNT SUSPENDATE

18 IANUARIE 2020 ORA 20.30

Lista premiilor la secțiunea PARTICIPANȚI

ELEVI CALIFICAȚI LA ETAPA DIN 21 MARTIE 2020

25 IULIE 2019

CALENDAR AN ȘCOLAR 2019 - 2020

ETAPA I JUDEȚEANĂ - 18 IANUARIE 2020

ETAPA a II-a INTERJUDEȚEANĂ - 21 MARTIE 2020

PROGRAM ZI CONCURS

8,30 - 9,30 intrarea candidaţilor

10,00 - 12,00 PROBĂ CONCURS

Începând cu ora 12,15 evaluarea grilelor de răspuns

Până la ora 20,00 afişarea rezultatelor