CONCURS NAŢIONAL


DEPLASAREA CANDIDAŢILOR DIN LOCALITATEA DE DOMICILIU LA UNITATEA ORGANIZATOAREA A CONCURSULUI INTRĂ ÎN ATRIBUŢIILE UNITĂŢII ŞCOLARE DE UNDE PROVINE CANDIDATUL (conform art 18 alin 4 OMECTS 3035/10.01.2012)